Dla nas liczy się tylko najwyższa jakość!

Dostarczamy produkty ekologiczne tylko sprawdzonych producentów

Polityka prywatności

Eko-Wital Sp. z o.o.

 

Informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eko – Wital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
    ul. Staniewickiej 5,  03-310  Warszawa; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
    osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

    - założenia konta na platformie B2B oraz współpracy handlowej
    - promocyjno-handlowych,
    - otrzymywania informacji handlowych za pomoca środków komunikacji elektronicznej,

    zgodnie z udzieloną Administratowi zgodą.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione partnerom zewnętrznym w związku z realizacją umowy
    sprzedaży/reklamacji, takim jak firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona
    jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
    UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. podanie danych jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy handlowej oraz założenia konta na platformie B2B

6. posiada Pani/Pan prawo do:

    - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    - przenoszenia danych,
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia udzielenia.